Thema´s

Omgevingvisie

De Omgevingsvisie van gemeente Borne bestaat uit 9 verschillende thema’s . Hieronder worden de thema’s toegelicht. Op 25 mei kan je de dialoog aangaan per thema met de beleidsmedewerkers!

1. Centrum

Een levendig, groen en bereikbaar winkelcentrum: dat is wat we graag willen in Borne. Met de juiste voorzieningen, een passend winkelaanbod en bijvoorbeeld een meer herkenbare verbinding met Oud Borne. Wat zou jij graag zien in het centrum van Borne?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

2. Buitengebied

Ons mooie groene buitengebied willen we natuurlijk behouden! Aandachtspunten zijn onder andere duidelijkheid en toekomstperspectief voor agrariërs en hun ontwikkelmogelijkheden, het behouden & versterken van leefbaarheid / aantrekkelijkheid en beleving van het buitengebied én de (negatieve) gevolgen voorkomen en beperken. Hoe ziet het buitengebied van Borne in jouw dromen eruit?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

3. Cultureel Erfgoed

Borne barst van het cultureel erfgoed! Maar daar moeten we natuurlijk wel zuinig op zijn. Komende jaren is er daarom oog voor het investeren, behouden en tonen van de cultuurhistorische waarden en een beleefbaar & toegankelijk erfgoed, verduurzamen van erfgoed mét respect voor cultuurhistorie, herbestemming van monumentale gebouwen en bijvoorbeeld een betere verbinding tussen het centrum, Oud Borne en de Bornsche Maten. Als jij kijkt naar het cultureel erfgoed van Borne, wat zou jij dan graag zien?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

4. Wonen

Het hoofddoel is duidelijk: Borne de beste woongemeente van Twente laten zijn! Aandachtspunten om dit te laten slagen zijn o.a.: meer huur- en koopwoningen voor ouderen & starters, in zowel huur- als koopsector de doorstroming bevorderen, maar bijvoorbeeld ook oog voor de kwaliteit. In de openbare ruimte moet bijvoorbeeld op buurt- en wijkniveau voldoende ruimte zijn voor ontmoeten, recreëren en bewegen. Hoe zou het wonen in Borne van jouw dromen eruitzien? Zowel qua woning als voorzieningen in de buurt?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

5. Openbare Ruimte & Klimaat

Als je denkt aan de fysieke leefomgeving denk je natuurlijk ook aan de openbare ruimte en het klimaat. Daarom hebben we de ambitie dat bij herontwikkeling/revitalisering van de leefomgeving versteende openbare ruimte omgezet wordt naar een klimaatadaptieve en groene omgeving (inclusief natuurlijke speelgelegenheden). Het streven is om te voorzien in meer ruimte voor groen en water (opvang) om zo de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is er aandacht voor meer beweging door bijvoorbeeld de fietser & voetganger meer ruimte te geven. Als je droomt over Borne, hoe ziet jouw ideale openbare ruimte eruit?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

6.Mobiliteit

Bij het thema Mobiliteit gaat het bijvoorbeeld over de toegankelijkheid & bereikbaarheid van gemeente Borne, parkeren en de randwegenstructuur. Ook duurzame mobiliteit heeft onze aandacht. Onze ambities zijn bijvoorbeeld elektrisch rijden stimuleren, inzetten op het STOMP-principe* en het realiseren van HUB’s (overstappunten). Als je mag dromen over de mobiliteit in Borne, hoe zou dat eruitzien? En wat zouden we dan kunnen inzetten om de mobiliteit te verbeteren?

*Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS (Mobility As A Service), Privé-auto.

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

7. Vrijetijdseconomie

We willen nog meer bezoekers aantrekken om langer in onze gemeente te verblijven. We zetten daarom bijvoorbeeld in op onderscheidend en passend dagrecreatief aanbod (ook in Oud Borne & kerkdorpen), we willen onderscheidende overnachtingsaccommodaties aantrekken, (cultureel) erfgoed nog meer beleefbaar maken en het behouden & doorontwikkeling van routenetwerken in het buitengebied. We vergroten de saamhorigheid, vitaliteit en gezelligheid in Borne, voor bezoekers én inwoners. Als je droomt over jouw vrijetijdsbesteding in gemeente Borne, wat zie je dan voor je?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

8. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema van onze fysieke leefomgeving! Het droomscenario is dan ook dat Borne in 2050 CO2-neutraal is en we beschikken over een volledig duurzaam ingerichte en duurzaam beheerde openbare ruimte. We werken bijvoorbeeld met een elektrisch aangedreven wagenpark en met elektrisch gereedschap, we verminderen gemeentebreed de wateroverlast en zijn in 2050 klimaatbestending waardoor wijken & dorpen voldoende beschermd zijn tegen overvloedige neerslag, droogte en hitte. Hoe zie jij in jouw droom duurzaam Borne voor je?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!

9. Economie

Economie in gemeente Borne heeft vanzelfsprekend raakvlakken met vrijetijdseconomie en het centrum, maar gaat ook over de bedrijventerreinen. Binnen het thema economie dromen we o.a. van een vastgoed dat verenigd is, geen tot weinig leegstand, toename van daghoreca, een levendig & groen centrum, kwalitatief hoogwaardige evenementen, gratis parkeren, inzetten op gezamenlijke inkoop van beveiliging & duurzaamheid op bedrijventerreinen en minder verstening en meer groen! Stel je mag dromen over een bruisende economie in Borne… wat zie je dan voor je?

Laat het ons weten tussen 25 mei en 11 juni!