Het resultaat van de Bornse Dromen Dagen is bekend!

Ruim achthonderd dromen vormen nu de input voor de Omgevingsvisie Borne. De gemeente gaat er nu mee aan de slag. Begin 2024 vinden gesprekken met de gemeenteraad plaats met de  over de verschillende thema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid, cultureel erfgoed, openbare ruimte etc. De resultaten van die gesprekken leiden tot een ontwerp-omgevingsvisie waarna de formele vaststellingsprocedure begint. De Omgevingsvisie is een dynamisch proces en kan door beleidswijzingen aangepast worden.

9

Thema’s

20+

dromen-vangers

24.000 +

bornenaren met dromen

wat zijn De Bornse Dromen Dagen?

De Bornse Dromen Dagen zijn in het leven geroepen om jou, als inwoner van gemeente Borne, uit te nodigen om te dromen over hoe jouw ideale Borne eruit moet zien. In maart 2023 heeft De Eerste Kamer namelijk ingestemd: vanaf 1 januari 2024 moet de Omgevingswet in werking treden. De nieuwe wet moet zorgen voor een samenhang in de aanpak van leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere én snellere besluitvorming.

We zijn daarom gestart met de Omgevingsvisie en hebben de input van de inwoners van Borne hard nodig. Jullie inbreng, unieke ideeën en aandachtspunten geven de beleidsmedewerkers denkrichting & focus. Daarom de vraag: hoe ziet het Borne van jouw dromen eruit vandaag?

bruto Borns geluk

‘Onze fysieke leefomgeving is van invloed op ons geluksniveau’

In Borne werken we aan het Bruto Borns Geluk niveau. Ons doel? Ervoor zorgen dat inwoners van Borne zo gelukkig mogelijk zijn! De fysieke leefomgeving om je heen is hier natuurlijk van invloed op. Alles wat je om je heen ziet, voelt, hoort, ervaart heeft allemaal invloed op jouw staat van zijn. Dus wij zijn nieuwsgierig.. als geld en tijd geen rol zouden spelen, hoe ziet dan het Borne van jouw dromen eruit?

Luister Bruto Borns Geluk – de Podcast

Beluister de aflevering >
25 mei | festival

Borns Dromen Dagen Festival

Op donderdag 25 mei was dé kick-off van de Bornse Dromen Dagen. We bedanken alle inwoners voor hun komst en het delen van hun dromen!

Tijd

Donderdag 25 mei: 16:00 – 21:00 uur

9 thema’s

We gaan het hebben over 9 verschillende thema’s! Van Openbare Ruimte & Klimaat tot en met Economie en van Buitengebied tot en met Centrum: per thema hebben wel alvast een aantal zaken op een rij gezet die onze aandacht hebben.

Disclaimer

We willen natuurlijk het liefst alle dromen laten uitkomen, maar dat zal waarschijnlijk niet allemaal gaan lukken. Maar jullie inbreng, unieke ideeën en aandachtspunten geven de beleidsmedewerkers denkrichting & focus. Daarom stellen we dus de vraag: hoe ziet het Borne van jouw dromen eruit vandaag?

Droom ingeleverd en dan?

In de maand mei & juni verzamelen we alle dromen en bundelen deze uiteindelijk tot één groot droomscenario. Inmiddels zijn de resultaten bekend! Deze kan je hier lezen.

Vragen

Dit is voor de eerste keer dat de Bornse Dromen Dagen worden georganiseerd! Dit initiatief is in het leven geroepen in het kader van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 per gemeente ingezet gaat worden. Om deze Omgevingswet vorm te geven willen we de Bornenaren uitnodigen te dromen over hoe hun ideale Borne eruitziet. De dromen geven meer denkrichting & focus voor de Omgevingsvisie!

De Bornse Dromen Dagen worden georganiseerd van 25 mei (kick-off) tot en met 11 juni. In deze twee weken kan je op verschillende manieren je dromen delen met onze ‘dromenvangers’ bestaande uit beleidsmedewerkers en de wethouders van gemeente Borne. Stel je zelfs eens de vraag: als geld & tijd geen rol zouden spelen, hoe ziet het Borne van jouw dromen er dan uit?

Om de Omgevingswet en de daarbij behorende Omgevingsvisie zo compleet mogelijk te maken en de input (dromen!) van inwoners van Borne mee te nemen, organiseert Gemeente Borne de Bornse Dromen Dagen.

De Omgevingswet bundelt, moderniseert en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten & (fysieke) leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar organisatie@bornsedromendagen.nl en dan geven we zo spoedig mogelijk antwoord!